privacyverklaring

Privacybeleid Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw persoonlijke informatie niet vereist door de wet, het contract of het contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Een niet-levering heeft geen gevolgen. Dit geldt slechts voor zover bij de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt. "Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Server Logbestanden

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.

Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden de gebruiksgegevens via uw internetbrowser aan ons of onze webhoster/IT-dienstverlener doorgegeven en in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de provider die het verzoek heeft ingediend. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, vanuit ons overweldigende legitieme belang bij het verzekeren van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van onze diensten.

Contacteer onsregistratie beoordelingen Nieuwsbrief Verzameling en verwerking bij het gebruik van het contactformulier Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de door u opgegeven mate. De gegevensverwerking heeft tot doel contact op te nemen. Door het versturen van uw bericht stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 liter DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd tot aan de herroeping. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd als u niet akkoord gaat met verdere verwerking en gebruik. Registratie Op onze website heeft u de mogelijkheid om u te registreren door uw persoonlijke gegevens in te voeren. Wanneer u zich registreert, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de mate die daar is aangegeven. Uw registratie is vereist voor het maken van opmerkingen en bijdragen op onze website. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 liter DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd tot aan de herroeping. Uw registratie zal dus worden beëindigd en uw gegevens die tijdens het registratieproces zijn opgeslagen, zullen vervolgens worden verwijderd. Bij het becommentariëren van een artikel of bijdrage, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover door u verstrekt. Het doel van de verwerking is om opmerkingen te kunnen maken en om commentaar te kunnen geven. Door het versturen van de commentaar gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 liter DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd tot aan de herroeping. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd. Wanneer uw commentaar wordt gepubliceerd, wordt alleen de door u opgegeven naam gepubliceerd. Bovendien wordt uw IP-adres opgeslagen wanneer u een opmerking indient om misbruik van de commentaarfunctie te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Door het versturen van de commentaar gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 liter DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd tot aan de herroeping. Uw IP-adres wordt dan verwijderd. Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het versturen van nieuwsbrieven, ongeacht de contractafwikkeling, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 liter DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de mailinglijst.

 

Om u te abonneren op de nieuwsbrief die op onze website wordt aangeboden, kunt u zich inschrijven via ons formulier. We gebruiken hiervoor het zogenaamde double opt-in proces. Hier zal een bevestigingsmail naar uw e-mail adres worden gestuurd met het verzoek om bevestiging. De registratie wordt pas van kracht wanneer u op de activeringslink in de bevestigingsmail klikt. Wij gebruiken uw gegevens die aan ons worden doorgegeven uitsluitend voor de verzending van de nieuwsbrief, die informatie of aanbiedingen kan bevatten.

 

Wij gebruiken rapidmail om onze nieuwsbrief te versturen. Uw gegevens worden daarom aan rapidmail GmbH doorgegeven. rapidmail GmbH mag uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan het versturen van de nieuwsbrief. rapidmail GmbH is niet toegestaan uw gegevens door te geven of te verkopen. rapidmail is een Duitse, gecertificeerde aanbieder van nieuwsbriefsoftware die zorgvuldig is geselecteerd volgens de eisen van de DSGVO en de BDSG.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de verwerking van uw bestelling. Een doorgifte aan andere derden vindt niet plaats. WhatsApp-nieuwsbrief We gebruiken je mobiele telefoonnummer alleen om je eigen reclame via WhatsApp te versturen als je hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. Door je te abonneren op onze WhatsApp-nieuwsbrief ga je akkoord met het behoud van je telefoonnummer en de ontvangst van advertenties over WhatsApp. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 liter DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd tot aan de intrekking. Je kunt je te allen tijde uitschrijven door ons op de hoogte te stellen of door je af te melden van de WhatsApp-lijst. Wij geven uw mobiele telefoonnummer niet door aan derden en gebruiken het uitsluitend voor het versturen van onze eigen reclame. De andere abonnees van onze nieuwsbrief zien hun mobiele telefoonnummer niet en kunnen je geen WhatsApp-berichten sturen omdat dit geen groep is maar een uitzendlijst.

 

koekjes

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die het mogelijk maakt om de browser op een unieke manier te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Wij gebruiken deze cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien zorgen cookies ervoor dat onze systemen uw browser ook na een paginawissel kunnen herkennen en u diensten kunnen aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO uit ons overweldigende legitieme belang bij een optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.

Cookies worden opgeslagen op uw computer. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door het selecteren van de juiste technische instellingen in uw internetbrowser kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen of u ze accepteert en of u wilt voorkomen dat de cookies worden opgeslagen en de gegevens die ze bevatten worden verzonden. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Onder de volgende links vindt u informatie over het beheer van cookies in de belangrijkste browsers (inclusief het deactiveren ervan):

Chroombrowser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Reclame analyse De hieronder beschreven gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO, uit hoofde van ons hoger legitiem belang: - in het op de behoeften afgestemde en gerichte ontwerp van de website, bijvoorbeeld in analyse- en statistische instrumenten - om bezoekers van de website gericht aan te spreken met interessante reclame, bijvoorbeeld in de vorm van conversietracking. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Gebruik van Google Analytics Wij gebruiken de Google Analytics webanalysedienst van Google LLC op onze website. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevensverwerking heeft tot doel deze website en de bezoekers ervan te analyseren. Google zal de verkregen informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. Google Analytics gebruikt cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is ingeschakeld op deze website. Als gevolg hiervan zal uw IP-adres eerder door Google worden ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google heeft zich gecertificeerd volgens de Amerikaanse EU-overeenkomst voor gegevensbescherming "Privacy Shield" en verplicht zich daarom tot naleving van de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren via de volgende link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl]. Om te voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt en opslaat op verschillende apparaten, kunt u een opt-out cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat er in de toekomst bij uw bezoek aan deze website gegevens worden verzameld. U moet de opt-out uitvoeren op alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om volledig effectief te zijn. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden verzoeken opnieuw naar Google gestuurd. Als u hier klikt, wordt de opt-out cookie ingesteld: Deactiveer Google Analytics. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de bescherming van gegevens is te vinden op respectievelijk https://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://www.google.de/intl/de/policies/.. Wij gebruiken op onze website de remarketing of "Similar Target Groups" functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het doel van de applicatie is om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om de analyse van het gebruik van de website uit te voeren, wat de basis vormt voor het maken van interessante advertenties. Cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website opgeslagen. Als u een andere website op het Google Display Network hieronder bezoekt, ziet u advertenties die zeer waarschijnlijk eerder bezochte product- en informatiegebieden bevatten. Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. Google heeft zich gecertificeerd volgens de Amerikaanse EU-overeenkomst voor gegevensbescherming "Privacy Shield" en verplicht zich daarom tot naleving van de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de volgende link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl. U kunt ook het gebruik van cookies door derden voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar vermelde verdere informatie over de opt-out te implementeren. Voor meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende privacyverklaring kunt u terecht op: https://www.google.com/privacy/ads/ Gebruik van Google Ads Conversion Tracking Wij gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en, in dit kader, het bijhouden van de conversie (evaluatie van de promotie van bezoekers). Google Conversion Tracking is een analyse-service van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een conversie tracking cookie op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheidsduur, bevatten geen persoonlijke gegevens en dienen daarom niet voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Er is dus geen mogelijkheid dat cookies kunnen worden gevolgd via de websites van de advertentieklanten. De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversie tracking tag. Wij ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. Google heeft zich gecertificeerd volgens de Amerikaanse EU-overeenkomst voor gegevensbescherming "Privacy Shield" en verplicht zich daarom tot naleving van de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. U kunt gepersonaliseerde reclame voor u uitschakelen in de advertentievoorkeuren van Google. De instructies zijn te vinden op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door een bezoek te brengen aan de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar verstrekte afmeldingsinformatie te implementeren. Zij zullen dan niet worden opgenomen in de conversie tracking statistieken. Voor meer informatie en het privacybeleid van Google kunt u terecht op: https://www.google.de/policies/privacy/ plug-ins

 

Gebruik van YouTube We gebruiken op onze website de YouTube-video embedding-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Ierland; "YouTube"). YouTube is een dochteronderneming van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Deze functie toont video's die op YouTube zijn opgeslagen in een iFrame op de website. De optie Geavanceerde privacymodus is ingeschakeld. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie over bezoekers van de website op. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie over de video doorgestuurd naar YouTube en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. Google heeft zich gecertificeerd volgens de Amerikaanse EU-overeenkomst voor gegevensbescherming "Privacy Shield" en verplicht zich daarom tot naleving van de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, over uw rechten in dit verband en over de manier waarop u uw privacy kunt beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming op YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Gebruik van Google reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het doel van de zoekopdracht is om onderscheid te maken tussen invoer door een persoon en geautomatiseerde, geautomatiseerde verwerking. Uw gegevens worden voor verder gebruik doorgestuurd naar Google. Bovendien worden het IP-adres en eventuele andere gegevens die Google voor de reCAPTCHA-dienst nodig heeft, aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en kunnen ook naar de VS worden verzonden. Google heeft zich gecertificeerd volgens de Amerikaanse EU-overeenkomst voor gegevensbescherming "Privacy Shield" en verplicht zich daarom tot naleving van de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f, van het DSGVO in het legitieme belang van de bescherming van onze website tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, gaat u naar: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.

 

Rechten van de betrokkenen en bewaartermijnDuur van de opslag

 

De gegevens worden opgeslagen met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen en worden na het verstrijken van de termijn gewist als u niet akkoord gaat met de verdere verwerking en het gebruik ervan.

U heeft de volgende rechten volgens art. 15 tot en met 20 DSGVO: recht op informatie, recht op correctie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van gegevens. Daarnaast geeft artikel 21, lid 1, DSGVO u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder f, DSGVO en tegen verwerking voor directe reclame. Contacteer ons op aanvraag. De contactgegevens vindt u in onze opdruk. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op grond van artikel 77 DSGVO als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is. Recht van bezwaar Indien de hier vermelde verwerkingen van persoonsgegevens gebaseerd zijn op ons rechtmatig belang conform art. 6, lid 1, onder f), DSGVO, heeft u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen dergelijke verwerkingen met werking voor de toekomst. Na bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor een verwerking die bescherming verdient en die zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Indien de verwerking van de persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden wordt uitgevoerd, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Na bezwaar zullen wij de verwerking van de gegevens in kwestie voor direct marketing stopzetten. laatste update: 19.11.2018